Tlač

Pripojenie počítača a prezeranie uloženého obsahu

Ak chcete pripojiť počítač

Ak chcete k TV prijímaču pripojiť počítač, použite kábel HDMI.

  1. Počítač
  2. Kábel HDMI (nedodáva sa)*

* Uistite sa, že používate autorizovaný kábel HIGH SPEED HDMI s logom HDMI.

Na kontrolu špecifikácií video signálu

Ak chcete zobraziť obsah uložený v počítači

Po pripojení k počítaču stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte vstup, ku ktorému je počítač pripojený.

Kontrola podporovaných formátov súborov

Poznámka

  • Pre dosiahnutie optimálnej kvality obrazu sa odporúča nastaviť výstup video signálu v súlade s niektorým nastavením uvedeným v časti „Špecifikácie počítačového video signálu“.
  • V závislosti od stavu pripojenia môže byť obraz rozostrený alebo rozmazaný. V takom prípade zmeňte nastavenia počítača a vyberte iný vstupný signál zo zoznamu „Špecifikácie počítačového video signálu“ uvedeného vyššie.