Tlač

Používanie funkcií dostupných pre zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync

Funkcia [Sync Menu] sa používa hlavne na ovládanie zariadení kompatibilných s BRAVIA Sync z televízora.
Stlačte tlačidlo ACTION MENU a potom vyberte [Sync Menu].

Prehrávač Blu-ray/DVD

 • Automatické zapnutie prehrávača Blu-ray/DVD a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď ho vyberiete z hlavnej ponuky alebo z ponuky Sync Menu.
 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na prehrávač Blu-ray/DVD, keď prehrávač Blu-ray/DVD spustí prehrávanie.
 • Automatické vypnutie prehrávača Blu-ray/DVD, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) a výber kanála pripojeného prehrávača Blu-ray/DVD prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

AV zosilňovač

 • Automatické zapnutie pripojeného AV zosilňovača a prepnutie zvukového výstupu z reproduktorov TV prijímača na audio systém po zapnutí TV prijímača. Táto funkcia je k dispozícii, len ak ste už používali AV zosilňovač na výstup zvuku z TV prijímača.
 • Automatické prepnutie zvukového výstupu na AV zosilňovač po zapnutí AV zosilňovača, keď je zapnutý TV prijímač.
 • Automatické vypnutie pripojeného AV zosilňovača, keď vypnete TV prijímač.
 • Úprava hlasitosti (tlačidlá +/–) a stlmenie zvuku (tlačidlo ) pripojeného AV zosilňovača pomocou diaľkového ovládača TV prijímača.

Videokamera

 • Automatické zapnutie TV prijímača a prepnutie vstupu na pripojenú videokameru po zapnutí kamery.
 • Automatické vypnutie pripojenej videokamery, keď vypnete TV prijímač.
 • Ovládanie ponuky (tlačidlá ///), prehrávanie (napr. tlačidlo ) pripojenej video kamery prostredníctvom diaľkového ovládača TV prijímača.

Poznámka

 • Funkcia „Ovládanie BRAVIA Sync“ (BRAVIA Sync) je k dispozícii len pre pripojené zariadenia kompatibilné s funkciou BRAVIA Sync, na ktorých je logo BRAVIA Sync.