Tlač

Nastavenie funkcie BRAVIA Sync

 1. Zapnite pripojené zariadenie.
 2. Na aktiváciu [Ovládanie BRAVIA Sync], stlačte tlačidlo HOME, potom vyberte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenia BRAVIA Sync] — [Ovládanie BRAVIA Sync].
 3. Aktivujte funkciu BRAVIA Sync v pripojenom zariadení.
  Ak je pripojené a zapnuté určité zariadenie od spoločnosti Sony BRAVIA Synckompatibilné s funkciou [Ovládanie BRAVIA Sync] a je aktivovaná, funkcia BRAVIA Sync sa v zariadení aktivuje automaticky. Podrobnosti nájdete v návode k pripojenému zariadeniu.

Dostupné možnosti

Nižšie sú uvedené dostupné možnosti. (Možnosti sa môžu líšiť v závislosti od modelu/oblasti/krajiny.)

[Automatické vypnutie zariadení]
Ak je položka deaktivovaná, pripojené zariadenie sa nevypne automaticky po vypnutí TV prijímača.
[Automatické zapnutie TV]
Ak je položka deaktivovaná, TV prijímač sa nezapne automaticky po zapnutí pripojeného zariadenia.
[Automatická zmena vstupu (MHL)] (iba modely podporujúce MHL)
Ak je táto možnosť zapnutá, vstup TV sa automaticky prepne na príslušné zariadenie pripojené MHL káblom.
[Zoznam zariadení BRAVIA Sync]
Zobrazenie zoznamu zariadení kompatibilných s funkciou BRAVIA Sync.
[Tlačidlá ovládania zariadenia]
Umožňuje nastaviť tlačidlá na ovládanie zariadenia pripojeného cez HDMI alebo MHL (iba modely podporujúce MHL).
[Nabíjanie zariadenia MHL počas pohotovostného režimu] (iba modely podporujúce MHL)
Ak je táto možnosť zapnutá, televízor môže nabíjať zariadenie pripojené cez MHL, keď je televízor v pohotovostnom režime.

Používanie ponuky Sync Menu

 1. Stlačte tlačidlo SYNC MENU, potom vyberte požadovanú položku z ponuky Sync Menu.

Tip

 • Ak stlačíte tlačidlo SYNC MENU, v nasledujúcich situáciách sa zobrazí propagačná obrazovka:
  • Cez HDMI alebo MHL (iba modely podporujúce MHL) nie je pripojené zariadenie.
  • Funkcia [Ovládanie BRAVIA Sync] je deaktivovaná.