Tlač

Pripojenie IR Blastera (iba modely kompatibilné s IR Blaster)

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [Externé vstupy].

IR Blaster vám umožní ovládať set top box alebo AV prijímač pripojený k televízoru, pomocou diaľkového ovládača televízora.

(Kompatibilné modely IR Blastera nemusia byť v závislosti od modelu alebo krajiny dostupné.)

Pre IR Blaster* typu USB

 1. Set-top box alebo AV prijímač
 2. Kábel IR Blaster

Pre IR Blaster* zásuvného typu

 1. Set-top box alebo AV prijímač
 2. Kábel IR Blaster
 3. IR Blaster konektor (zásuvka)

* Tvar dodávaného modulu IR Blaster sa môže líšiť v závislosti od modelu.

Ak chcete nastaviť váš IR Blaster

 1. Stlačte tlačidlo HOME , potom vyberte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster].
 2. Zo zoznamu vyberte požadované zariadenie, potom postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Tip

 • IR Blaster môže ovládať AV prijímač. Ak chcete nastaviť AV prijímač, stlačte tlačidlo HOME, potom stlačte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster] — [Nastavenie ovládania AV prijímača].
 • Ak je AV prijímač kompatibilný so zariadením BRAVIA Sync, IR Blaster nie je potrebný.

Poznámka

 • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré položky v „Ponuka Akcia“.
 • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia sa nemusí preniesť. Namiesto toho opakovane stláčajte tlačidlo.
 • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
 • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.