Tlač

Externé zariadenie (ako napr. set-top box alebo prijímač AV) sa nedajú ovládať cez IR Blaster. (len pre modely kompatibilné s IR Blaster)

Modely kompatibilné s IR Blaster majú [Nastavenie zariadenia IR Blaster] v [Nastavenia] — [Externé vstupy].

  • Overte, či je ovládač IR Blaster správne nastavený a či je infračervený vysielač umiestnený v blízkosti infračerveného prijímača externého zariadenia.
  • Uistite sa, že TV prijímač podporuje externé zariadenie.
  • Ak stlačíte a podržíte tlačidlo na diaľkovom ovládači, operácia sa nemusí preniesť. Namiesto toho opakovane stláčajte tlačidlo.
  • Niektoré externé zariadenia nemusia reagovať na niektoré tlačidlá v ponuke „Ponuka Akcia“.
  • IR Blaster nemusí byť riadne nastavený. Ak chcete nastaviť IR Blaster, stlačte tlačidlo HOME, potom stlačte [Nastavenia] — [Externé vstupy] — [Nastavenie zariadenia IR Blaster].