Tlač

Zobrazenie obrazovky smartfónu/tabletu na TV prijímači pomocou funkcie zrkadlenia obrazovky

Obrazovku mobilného zariadenia môžete zobraziť na obrazovke TV prijímača a zobrazovať fotografie, videá alebo webové lokality.

Funkcia „Zrkadlenie obrazovky“ používa na zobrazenie obrazovky kompatibilného zariadenia na TV prijímači technológiu Miracast. Na používanie tejto funkcie nie je potrebný bezdrôtový smerovač (prístupový bod).

 1. Smartfón
 2. Tablet
 3. Počítač
 1. Stlačte tlačidlo , potom vyberte [Zrkadlenie obrazovky].
 2. Ak chcete zariadenie kompatibilné s funkciou zrkadlenia obrazovky pripojiť k TV prijímaču, zariadenie riaďte.
  Keď sa zariadenie pripojí k TV prijímaču, obrazovka zobrazená v zariadení sa zobrazí aj na obrazovke TV prijímača.
  Podrobnosti nájdete v návode k vášmu zariadeniu.

Poznámka

 • Keď sa zobrazuje obrazovka pohotovostného režimu funkcie zrkadlenia obrazovky, bezdrôtové pripojenie medzi TV prijímačom a bezdrôtovým smerovačom (prístupovým bodom ) sa zruší a komunikácia prostredníctvom internetu sa zastaví.

Tip

 • Stlačením tlačidla HOME a následným výberom položiek [Nastavenia] — [Sieť] — [Wi‑Fi Direct] — [Rozšírené nast.] môžete nakonfigurovať pokročilé nastavenia funkcie zrkadlenia obrazovky.