Natisni

Povezava Wi-Fi je prekinjena ali občasno nedosegljiva.

  • Preverite mesto namestitve televizorja in brezžičnega usmerjevalnika (dostopne točke). Kakovost signala se lahko spremeni zaradi naslednjih razlogov:
    • V bližini so druge brezžične naprave, mikrovalovne pečice, fluorescenčne luči idr.
    • Med brezžičnim usmerjevalnikom (dostopno točko) in televizorjem so tla ali stene.
    Če se težava nadaljuje, tudi ko preverite navedene morebitne razloge, poskusite uporabiti žično povezavo z lokalnim omrežjem.