Skriv ut

Använda fjärrkontrollen

Du kan styra många av TV:ns funktioner genom att använda knapparna / / / och .

Beskrivningar av fjärrkontrollens knappar finns i Referensmaterial.

  1. Använd , , och för att ”fokusera” på önskat alternativ.
  2. Tryck på mitten av knappen för att välja alternativet i fokus.

Återgå till den föregående skärm

Tryck på BACK.

Använda Röstsökning (Röstsökning endast modeller som stöds)

För Röstsökning modeller som stöds, har fjärrkontrollen en inbyggd mikrofon. Genom att tala i mikrofonen, kan du söka efter innehåll på Internet.

  1. Tryck på .
    Lysdioden på fjärrkontrollen tänds.
  2. Tala in i den inbyggda mikrofonen.
    Exempel på tal kan visas beroende på din modell.

När mikrofonen inte känner igen din röst

När mikrofonen inte känner igen din röst måste du se till att aktivera -knappen på fjärrkontrollen med -knappen eller registrera fjärrkontrollen med -knappen på TV:n.
Om du vill ställa in en inställning trycker du på HOME-knappen och väljer [Inställningar] — [Inställningar för pekplattefjärrkontrollen]/[Röst-fjärrkontroll].
Inställningen som visas varierar beroende på modell.

Observera

  • En Internetanslutning krävs för att använda Röstsökning.
  • Den typ av fjärrkontroll som medföljer TV:n och tillgång till en fjärrkontroll med en inbyggd mikrofon varierar beroende på modell/region/land. För vissa modeller/regioner/länder finns en fjärrkontroll tillgänglig.