Skriv ut

Använda hjälpguiden

I denna hjälpguide förklaras hur du använder den här TV:n. Dessutom kan du se Startguide för beskrivningar om TV-installation och Referensmaterial för beskrivning och specifikationer om delar i denna TV.

I denna hjälpguide, kan du läsa den önskade informationen i ordning eller söka efter den direkt. Välj längst upp på skärmen om du vill söka.

Versioner av hjälpguiden

Det finns två versioner av hjälpguiden för TV:n: Den inbyggda hjälpguiden och online-hjälpguiden. Om du vill visa online-hjälpguiden, måste din TV vara ansluten till Internet. För att växla mellan den inbyggda och online-hjälpguiden, ska du använda kontaktknappen (A) högst upp på skärmen. Du kan kontrollera vilken hjälpguide som visas för närvarande genom att titta på rubriken högst upp på skärmen.

  1. Anslut TV:n till Internet.
  2. Välj (A) för att växla hjälpguideversion.

Observera

  • Du kan behöva uppdatera TV:ns programvara om du vill kunna använda de senaste funktionerna som beskrivs i hjälpguiden. För ytterligare information om programuppdateringar, se sidan Programuppdateringar.
  • Bilderna och illustrationerna som används i hjälpguiden kan skilja sig beroende på TV-modellen.
  • Utformning och specifikationer kan komma att ändras utan meddelande.

Tips

  • För att se om TV:n har en av de funktioner som beskrivs i hjälpguiden hänvisas till pappershandboken eller Sony produkt- katalogen.
  • Denna hjälpguide är skriven för alla regioner/länder. Vissa beskrivningar i hjälpguiden gäller inte för vissa regioner och länder.