Skriv ut

Förstå informationsradens ikoner

Ett meddelandefält visas kort när du byter kanal. Följande ikoner kan visas i banderollen.

:
Datatjänst (sändningsapplikation)
:
Radiotjänst
:
Kodad tjänst/abonnemangstjänst
:
Flerspråkigt ljud är tillgängligt
:
Textning är tillgänglig
:
Textning och/eller ljud tillgängligt för personer med nedsatt hörsel
:
Rekommenderad lägsta ålder för aktuellt program (från 3 till 18 år)
:
Barnlås
:
Digitalprogramlås
:
Ljud tillgängligt för personer med nedsatt syn
:
Talat textningsljud är tillgängligt
:
Flerkanalsljud är tillgängligt