พิมพ์

การย้ายแอพพลิเคชั่นไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

ท่านสามารถย้ายแอพพลิเคชั่นที่ดาวน์โหลดมาไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อเพิ่มพื้นที่ที่สามารถใช้งานในทีวีได้

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านฟอร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ข้อมูลทั้งหมดที่บันทึกไว้ในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB จะถูกลบออก สำรองข้อมูลที่สำคัญของท่านก่อนการฟอร์แมต
 • การดำเนินการตามขั้นตอนนี้จะฟอร์แมตอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เพื่อการใช้งานกับทีวีโดยเฉพาะ ดังนั้น ท่านอาจไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB กับคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ได้
 • บางแอพพลิเคชั่นไม่สามารถย้ายไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้
 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับทีวี
 2. กดปุ่ม HOME เลือก [การตั้งค่า] — [ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต] — อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ต้องการ
 3. ฟอร์แมตเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลภายใน
 4. เมื่อสิ้นสุดการฟอร์แมต กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [แอป]
 5. เลือกแอพพลิเคชั่นที่ท่านต้องการย้ายไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB
 6. เลือกอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB จากการเก็บข้อมูลที่ใช้ แอพพลิเคชั่นจะถูกย้ายไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

คำแนะนำ

 • ทำตามขั้นตอนที่ 4 ถึง 6 อีกครั้งเพื่อย้ายแอพพลิเคชั่นเพิ่มเติมไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

การนำอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ออก

 1. กดปุ่ม HOME เลือก [การตั้งค่า] — [ที่เก็บข้อมูลและการรีเซ็ต] — อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ที่ต้องการ จากนั้นเลือกตัวเลือกเพื่อนำออก

หมายเหตุ

 • อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ใช้สำหรับการบันทึกแอพพลิเคชั่นเท่านั้น การใช้งานอุปกรณ์้เก็บข้อมูล USB เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ท่านต้องฟอร์แมตอุปกรณ์อีกครั้ง
 • หากท่านลบแอพพลิเคชั่นในอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB โดยใช้คอมพิวเตอร์ ท่านจะไม่สามารถเข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นจากทีวีได้
 • หากท่านนำอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ออกจากทีวี ท่านจะไม่สามารถใช้งานแอพพลิเคชั่นที่ถูกย้ายไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB ได้
 • ท่านไม่สามารถกำหนดให้อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เป็นตำแหน่งติดตั้งของแอพพลิเคชั่นได้ ติดตั้งแอพพลิเคชั่นบนทีวีตามปกติก่อน จากนั้นจึงย้ายแอพพลิเคชั่นไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB