พิมพ์

การเพลิดเพลินไปกับแอพพลิเคชั่นและบริการวิดีโอสตรีมที่ปลอดภัย (ความปลอดภัยและข้อจำกัด)

ท่านสามารถแน่ใจในการใช้งานที่ปลอดภัยของทีวีได้โดยการตั้งค่าการจำกัดการติดตั้งบนแอพพลิเคชั่นต่างๆ ที่ดาวน์โหลดมาจากแหล่งที่มาที่ไม่รู้จัก หรือการจำกัดอายุบน รายการ และวิดีโอ

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — จากนั้นเลือกตัวเลือกต่างๆ เช่น [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] หรือ [ควบคุมระดับสิทธิการเล่น (การออกอากาศ)]

หมายเหตุ

  • หากท่านเปลี่ยนการตั้งค่า [ความปลอดภัยและข้อจำกัด] อุปกรณ์และข้อมูลส่วนตัวของท่านจะเสี่ยงต่อการโจมตีโดย แอพพลิเคชั่นที่ไม่รู้จักจากแหล่งที่มาอื่นที่ไม่ใช่ Play Storeมากยิ่งขึ้น ท่านยินยอมที่จะรับผิดชอบแต่ผู้เดียวหากเกิดความเสียหายกับอุปกรณ์หรือการสูญหายของข้อมูลของท่านอันอาจเป็นผลมาจากการใช้แอพพลิเคชั่นเหล่านี้

คำแนะนำ

  • อาจสามารถใช้การจำกัดแยกอื่นๆ ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแอพพลิเคชั่น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ให้ดูที่ช่วยเหลือของแอปนั้น