พิมพ์

การแสดงภาพในหน้าจอขนาดเล็ก

ท่านสามารถแสดงภาพที่ท่านกำลังรับชม (รายการ ทีวี หรือเนื้อหาจากอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ HDMI) เป็นหน้าจอขนาดเล็กที่มุมหนึ่งได้

ตำแหน่งของหน้าจอขนาดเล็กจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ TV ของท่าน

Illustration of a small screen displayed on the TV screen

หมายเหตุ

 • คุณไม่สามารถใช้ [การแสดงผลหลายแหล่งพร้อมกัน] บน TV ที่มีชื่อรุ่นลงท้ายด้วยอักษร “C”

การแสดงภาพเป็นหน้าจอขนาดเล็ก

 1. กดปุ่ม ACTION MENU ขณะรับชมรายการ ทีวี หรือเนื้อหาจากอุปกรณ์ HDMI จากนั้นเลือก [การแสดงผลหลายแหล่งพร้อมกัน]
  ภาพปัจจุบันจะแสดงเป็นหน้าจอขนาดเล็กที่มุมหนึ่ง

หมายเหตุ

 • หน้าจอขนาดเล็กจะแสดงที่ด้านบนของแอพพลิเคชั่นล่าสุดที่ใช้ อย่างไรก็ตาม แอพพลิเคชั่นที่แสดงอาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับสภาวะบางประการ
 • การทำงานต่างๆ เช่น การเปลี่ยนช่อง จะถูกปิดใช้งานในขณะที่รับชมด้วยหน้าจอขนาดเล็ก
 • รายการ ทีวี, ช่องต่อเข้า เช่น อุปกรณ์ HDMI , แอพพลิเคชั่นที่เล่นภาพยนตร์ หรือบางแอพพลิเคชั่นที่เล่นภาพหรือเพลง ไม่สามารถแสดงพร้อมกันได้
 • ตำแหน่งของหน้าจอขนาดเล็กจะถูกปรับโดยอัตโนมัติ ท่านไม่สามารถตั้งค่าด้วยตนเองได้

การปิดหน้าจอขนาดเล็กหรือการกลับไปแสดงแบบเต็มจอ

 1. กดปุ่ม HOME เพื่อแสดงโฮมเมนู
  ข้อความสำหรับหน้าจอขนาดเล็กจะปรากฏที่ด้านบนของหน้าจอ
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen
 2. ในข้อความการแสดงผลหน้าจอขนาดเล็ก ให้เลือก [เปิด]
 3. ใช้ปุ่มใต้หน้าจอขนาดเล็กเพื่อปิดหน้าจอขนาดเล็กหรือกลับไปที่แบบเต็มหน้าจอ
  ภาพด้่านล่างเป็นเพียงภาพตัวแทนและอาจแตกต่างจากหน้าจอจริง
  Illustration of a list of recently used apps and a small screen displayed on the TV screen