พิมพ์

การใช้ “แถบเนื้อหา” (DISCOVER)

ท่านสามารถใช้ “แถบเนื้อหา” เพื่อค้นหาเนื้อหาที่หลากหลาย เช่น รายการทีวี และวิดีโอบนอินเตอร์เน็ต เนื้อหาที่แสดงใน “แถบเนื้อหา” จะแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับรุ่น/ท้องที่/ประเทศ

Image of the TV screen
 1. กดปุ่ม DISCOVER
  แถบเนื้อหา” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. เลือกโฟกัสขึ้นหรือลงเพื่อเลือกประเภทที่ต้องการ
 3. เลื่อนโฟกัสไปทางซ้ายหรือขวาเพื่อเลือกรายการที่ต้องการ
 4. กดปุ่ม (Enter) เพิ่มเปิดใช้รายการที่เลือก

การเปลี่ยนการตั้งค่าของฟังก์ชั่นนี้

 1. กดปุ่ม DISCOVER
  แถบเนื้อหา” จะแสดงที่ด้านล่างของหน้าจอ
 2. เลื่อนโฟกัสลงไปยังประเภท [การตั้งค่า]
 3. เลือกรายการที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่า

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[แสดง/ซ่อนหมวดหมู่]
เลือกประเภทเนื้อหาที่จะแสดงใน DISCOVER ท่านไม่สามารถซ่อน [การตั้งค่า]
ท่านสามารถซ่อน [ได้รับความนิยมสูงสุด] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่นทีวีของท่าน
[เรียงลำดับหมวดหมู่ใหม่]
เลือกประเภทเนื้อหาเพื่อจัดลำดับใหม่
[เพิ่มช่องไปยังรายการโปรด]
เพิ่ม ช่องโปรด ของท่านไปยัง DISCOVER
[เพิ่มหมวดหมู่ตามประเภท]
เพิ่มหมวดเพื่อสร้างประเภทเนื้อหาของท่านเอง
[เพิ่มหมวดหมู่ตามคำสำคัญ]
เพิ่มคำสำคัญเพื่อสร้างประเภทเนื้อหาของท่านเอง
[ขนาดการแสดงผล]
เลือกขนาดการแสดงของเมนู

หมายเหตุ

 • บางตัวเลือกอาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น/ท้องที่/ประเทศของท่าน