พิมพ์

ค้นหาด้วยเสียง

รีโมทคอนโทรลที่สนับสนุนการค้นหาด้วยเสียงมีปุ่ม (ไมโครโฟน) และไมโครโฟนในตัว ท่านสามารถค้นหาเนื้อหาต่าง ๆ ได้ด้วยการพูดลงในไมโครโฟน

  1. กดปุ่ม (ไมโครโฟน)
    ไฟ LED บนรีโมทคอนโทรลจะสว่างขึ้น
  2. พูดลงในไมโครโฟน
    อาจมีตัวอย่างคำพูดแสดงบนหน้าจอ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น

เมื่อท่านไม่สามารถค้นหาโดยใช้เสียงของท่าน

ลงทะเบียนรีโมทสั่งงานด้วยเสียงที่มีปุ่ม (ไมโครโฟน) ไปยัง TV อีกครั้งโดยการกดปุ่ม HOME และเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่ารีโมทคอนโทรลแผงสัมผัส]/[รีโมทสั่งงานด้วยเสียง]
คุณคุณมีรีโมทคอนโทรลแผงสัมผัส ให้ลงทะเบียนอุปกรณ์ไปยัง TV อีกครั้ง
การตั้งค่าที่ปรากฏจะต่างกันไปตามรุ่นของคุณ

หมายเหตุ

  • การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตจำเป็นสำหรับการใช้งานการค้นหาด้วยเสียง
  • ชนิดของรีโมทคอนโทรลที่ให้มาพร้อมกับทีวีจะแตกต่างกันไป และรีโมทคอนโทรลแบบมีไมโครโฟนในเครื่องจะมีในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ รีโมทคอนโทรลเสริมสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ภูมิภาค/ประเทศ