พิมพ์

การรับชมทีวีสองหน้าจอ

คุณสามารถเล่นวิดีโอได้จากสองแหล่งในเวลาเดียวกันโดยแสดงอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับ HDMI และ รายการ TV (ตัวปรับจูนในตัว) ในสองหน้าจอ

หมายเหตุ

 • [แสดงสองภาพ] ใช้งานได้สำหรับ Android TV ที่มีหมายเลขรุ่นลงท้ายด้วย “C”

แสดงสองหน้าจอ

หากต้องการรับชมสองหน้าจอ ให้แสดงแหล่งที่มาของอุปกณ์ที่เชื่อมต่อด้วย HDMI จากนั้นแสดงแหล่งที่มาของ TV (ตัวปรับจูนในตัว)

 1. แสดงหน้าจอสัญญาณเข้าของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ตามต้องการ
 2. กดปุ่ม ACTION MENU และเลือก [แสดงสองภาพ]

เสียงของแหล่งที่มาที่ปรากฏอยู่พร้อมจุดสีเขียวคือสัญญาณออกจาก TV

หากต้องการเปลี่ยนเป็นเสียงของแหล่งที่มาอื่น

 1. กดปุ่ม ACTION MENU และเลือก [เปลี่ยนหน้าจอที่ใช้งาน]

หากต้องการกลับไปแสดงสัญญาณภาพเดียว

 1. กดปุ่ม ACTION MENU และเลือก [แสดงภาพเดี่ยว]

คำแนะนำ

 • นอกจากการเปลี่ยนโฟกัสและกลับไปแสดงสัญญาณภาพเดียว คุณสามารถทำสิ่งต่อไปนี้ได้ในเมนูที่แสดงอยู่โดยกดปุ่ม ACTION MENU ขณะใช้ [แสดงสองภาพ]
  • เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็นอุปกรณ์ HDMI ที่คุณต้องการแสดง
  • เปลี่ยนขนาดหน้าจอ

หมายเหตุ

 • เมื่อรับชมช่องสัญญาณดิจิทัลหรืออนาล็อกหรือเมื่อแอปเช่น YouTube แสดงอยู่ [แสดงสองภาพ] จะใช้งานไม่ได้ เปลี่ยนสัญญาณเข้าเป็นแหล่งที่มาแบบ HDMI ก่อนกดปุ่ม ACTION MENU
 • รูปแบบแหล่งที่มาแบบผสมเดียวที่คุณสามารถรับชมด้วยสองหน้าจอได้คือรายการ TV (ตัวปรับจูนในตัว) และอุปกรณ์ HDMI เท่านั้น