พิมพ์

การตั้งเวลา

การตั้งเวลาเปิด

การตั้งเวลาเปิดจะเปิดทีวีโดยอัตโนมัติตามเวลาที่ระบุ เช่น เมื่อ รายการ ที่ท่านต้องการชมมาถึง นอกจากนี้ท่านยังสามารถใช้เป็นนาฬิกาปลุกได้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก (ไอคอน ตั้งเวลา) — [ตั้งเวลาเปิด] — ตัวเลือกที่ต้องการ

การตั้งเวลาปิด

การตั้งเวลาปิดจะปิดทีวีโดยอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่ตั้งไว้

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก (ไอคอน ตั้งเวลา) — [ตั้งเวลาปิด] — ตัวเลือกที่ต้องการ

หมายเหตุ

  • เมื่อท่านปิดทีวีและเปิดใหม่อีกครั้ง [ตั้งเวลาปิด] จะถูกตั้งค่าใหม่เป็น [ปิด]