Udskriv

Brug af Hjælpevejledningen

Denne Hjælpevejledning forklarer, hvordan du bruger dette tv. Du kan også se Installationsvejledning vedrørende beskrivelser af tv-installation og Referencevejledning vedrørende delbeskrivelser, specifikationer og vægmontering for dette tv.

I denne Hjælpevejledning finder du de ønskede oplysninger i rækkefølge, eller du kan søge direkte efter dem. For at søge, skal du vælge the search icon øverst på skærmen.

Hjælpevejledningsversioner

Der findes to versioner af Hjælpevejledning til tv'et: den integrerede Hjælpevejledning og den online Hjælpevejledning. For at se den online Hjælpevejledning skal dit TV have forbindelse til internettet. Brug skifteknappen (A) øverst på skærmen for at skifte mellem den integrerede og den online version. Du kan se den aktuelt viste Hjælpevejledning vha. titlen øverst på skærmen.

Illustration of the location of switch button A
  1. Slut tv'et til internettet.
  2. Vælg (A) for at skifte hjælpevejledningsversion.

Bemærk

  • Det kan være nødvendigt at opdatere tv-softwaren for at bruge de seneste funktioner beskrevet i Hjælpevejledning. Se siden Softwareopdateringer for oplysninger om softwareopdateringer.
  • Navnene på indstillingerne i Hjælpevejledningen kan være forskellige fra dem, der vises på tv'et, afhængigt af lanceringsdatoen for tv'et eller af model/land/område.
  • Billeder og tegninger i din Hjælpevejledning kan afvige fra det, der vises i tv-udgaven.
  • Design og specifikationer kan ændres uden varsel.

Tip

  • Hvis du vil kontrollere, om dit tv er udstyret med en af de funktioner, der beskrives i din Hjælpevejledning, skal du kigge i den trykte vejledning eller i et Sony-produktkatalog.
  • Denne Hjælpevejledning er til brugere i alle områder/lande. Visse beskrivelser i denne Hjælpevejledning gælder dog ikke for alle områder/lande.