Udskriv

Modtagelse af satellitudsendelser (kun satellitkompatible modeller)

Satellitkompatible modeller har [Konfiguration af satellit] i [Indstillinger] [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning].

Hvis du har en parabolantenne, kan du se satellitudsendelser ved at konfigurere tunerindstillingerne. Se beskrivelserne herunder for at bestemme din installationstype og indstille parabolantennen.

  1. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Visning af TV] — [Kanaler] — [Kanalopsætning] — [Digital opsætning] — [Konfiguration af satellit] — [Digital satellittuning].

Tilgængelige indstillinger

[Antennekonfiguration]
Vælger typen af satellitinstallation.
Din satellitinstallationstype kan være Single Cable Distribution, Fixed Antenna eller DiSEqC.
Single Cable Distribution gør det muligt at sende programmer til flere modtager via et enkelt, koaksialt kabel. Hver modtager eller tuner tildeles ét "brugerbånd".
DiSEqC-installationer gør det muligt at oprette forbindelse til flere parabolantenner eller LNB'er, hvis du har det. Du kan bruge fjernbetjeningen til at vælge imellem dem.
Fixed Antenna er normalt den mest simple installationstype, hvor der er én parabolantenne og LNB.
[Bånd]
Konfigurerer antallet af brugerbånd, der er tildelt tv'et eller tuneren.
[Båndfrekvens]
Justerer frekvensen for de brugerbånd, der er tildelt tv'et eller tuneren.
[Generel satellit]/[Anden (Generel satellit)]
Søger efter satellittjenester baseret på en gruppe generelle indstillinger. Den viste indstilling varierer afhængigt af din model.
[DiSEqC-styring]
Konfigurerer indstillingerne for styring af ekstra satellitudstyr som f.eks. satellitvælgerkontakter.
[Scanningstype]
[Fuld scanning]: Scanner alle tilgængelige satellitfrekvenser.
[Netværksscanning]: Scanner på basis af foruddefinerede netværksparametre. Hvis du stadig mangler tjenester efter udførelse af [Netværksscanning], kan du prøve [Fuld scanning].
[Manuel scanning]: Giver dig mulighed for at scanne frekvensen og andre transponderparametre.