Udskriv

Justering af et lydsystem

Efter tilslutning af et lydsystem til tv'et, kan du justere tv'ets lydudgang fra lydsystemet.

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et HDMI-kabel eller digitalt, optisk kabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen ACTION MENU og derefter vælge [Højttaler] — [Lydsystem].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.
  Hvis du tilslutter en BRAVIA Sync-kompatibel enhed via HDMI, kan du betjene den med tv'ets fjernbetjening.

Bemærk

 • Du skal konfigurere indstillingerne [Digital lydudgang] i overensstemmelse med lydsystemet. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang].
 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].

Tip

Justering af et lydsystem, der er forbundet med et lydkabel

 1. Når du har sluttet tv'et til dit lydsystem, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Fast)].
 2. Tænd for det tilsluttede lydsystem, og juster derefter lydstyrken.

Bemærk

 • Hvis lydsystemet ikke er kompatibelt med Dolby Digital eller DTS, skal du indstille [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Digital lydudgang] til [PCM].

Tip

 • Hvis du bruger et eksternt lydsystem, kan tv'ets lydudgang styres ved hjælp af tv'ets fjernbetjening, hvis du har indstillet [Hovedtelefon-/lydudgang] til [Lydudgang (Variabel)]. Tryk på knappen HOME, og vælg derefter [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Lydudgang (Variabel)].
 • Når du tilslutter en subwoofer, skal du trykke på knappen HOME og derefter vælge [Indstillinger] — [Skærm og lyd] — [Lydoutput] — [Hovedtelefon-/lydudgang] — [Subwoofer].