Udskriv

Fjernbetjeningen virker ikke.

Kontrollér, om tv'et virker korrekt

 • Tryk på tænd-/slukknappen på tv'et for at finde ud af, om det er fjernbetjeningen, der er problemet. Se Referencevejledning, der følger med tv'et, vedrørende placeringen af tænd-/slukknappen.
 • Prøv at nulstille tv'et, hvis det ikke virker.
  Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig

Kontrollér, om fjernbetjeningen virker korrekt

 • Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren, der sidder foran på tv'et.
 • Der må ikke være genstande foran fjernbetjeningssensoren.
 • Fluorescerende lys kan påvirke betjening med fjernbetjeningen, så prøv at slukke for det fluorescerende lys.
 • Kontroller, at batterierne vender, så de matcher de positive (+) og negative (-) symboler i batterirummet.
 • Batteriniveauet kan være lavt. Fjern fjernbetjeningens dæksel, og udskift batterierne.
  • Glidetype
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Tryk-slip-type
   Illustration of how to remove the remote control cover

Bemærk

 • Afhængigt af din model medfølger der en Bluetooth-fjernbetjening, som allerede er parret med tv'et. På leveringstidspunktet kan den leverede, parrede fjernbetjening ikke bruges med andre tv'er. Når du skal kontrollere fjernbetjeningens funktion, skal du bruge den sammen med det tv, som den leveres med.

Nulstilling af fjernbetjeningen

Hvis fjernbetjeningen ikke virker korrekt pga. dårlig batterikontakt eller statisk elektricitet, kan problemet løses ved at nulstille fjernbetjeningen.

 1. Tag batterierne ud af fjernbetjeningen.
 2. Tryk på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen i 3 sekunder.
 3. Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.

Se siderne Hvis en fuld nulstilling (genstart) af tv'et er nødvendig og Ofte stillede spørgsmål til fejlfinding, hvis problemet varer ved.

Bemærk

 • Når du tager tv-stikket ud og sætter det i igen, tændes tv'et muligvis ikke med det samme, når du trykker på tænd-/slukknappen på fjernbetjeningen eller tv'et. Dette skyldes, at det tager tid at initialisere systemet. Vent ca. 10 til 20 sekunder, og forsøg igen.
 • Hvis du ikke kan bruge stemmesøgning, skal du aktivere knappen (Mikrofon) ved at trykke på knappen HOME og vælge [Indstillinger] — [Fjernbetjeninger og tilbehør] — [Fjernbetjening].