Skriv ut

Bruke fjernkontrollen

Du kan bruke mange av TV-funksjonene ved å bruke knappene (Opp) / (Ned) / (Venstre) / (Høyre) og (Enter).

Formen og knappene på fjernkontrollen varierer avhengig av modellen/landet/regionen.

Den inkluderte fjernkontrollen varierer avhengig av modellen. Du finner beskrivelser av fjernkontrollknappene i Referanseveiledning.

  1. Bruk knappene (Opp), (Ned), (Venstre) og (Høyre) til å "markere" det ønskede elementet.
    The up, down, left, and right arrow buttons are on the center of the remote control.
  2. Trykk på midten av (Enter)-knappen for å velge elementet som er markert.
    The Enter button is in the center of the up, down, left, and right arrow buttons.

Gå tilbake til den forrige skjermen

Trykk på BACK-knappen.

Tips