Skriv ut

Fjernkontrollen fungerer ikke.

Kontroller om TV-apparatet fungerer som det skal

Kontroller om fjernkontrollen fungerer som den skal

 • Pek fjernkontrollen mot fjernkontrollsensoren som sitter foran på TV-apparatet.
 • Hold området til fjernkontrollsensoren fri for hindringer.
 • Fluorescerende lys kan forstyrre bruk av fjernkontrollen. Slå av fluorescerende lys.
 • Kontroller at hvert batteri ligger i riktig retning etter de positive (+) og negative (-) symbolene i batterirommet.
 • Batteristrømmen kan være lav. Fjern dekselet på fjernkontrollen og skift ut batteriene med nye.
  • Glidetype
   Illustration of how to remove the remote control cover
  • Trykkutløsertype
   Illustration of how to remove the remote control cover

Merknad

 • Avhengig av modellen følger det med en Bluetooth-fjernkontroll som allerede er paret med TV-en. På forsendelsestidspunktet kan ikke den medfølgende parede fjernkontrollen brukes til å styre andre TV-er. Når du kontrollerer bruk av fjernkontrollen, må du bruke TV-en som fjernkontrollen ble levert sammen med.

Nullstill fjernkontrollen

Hvis fjernkontrollen ikke virker som den skal på grunn av dårlig batterikontakt eller statisk elektrisitet, kan problemet løses ved å nullstille fjernkontrollen.

 1. Ta ut batteriene fra fjernkontrollen.
 2. Trykk på strømknappen på fjernkontrollen i tre sekunder.
 3. Sett inn nye batterier i fjernkontrollen.

Hvis problemet vedvarer, må du lese side Hvis det er nødvendig med en fullstendig tilbakestilling (omstart) av TV-apparatet og Ofte stilte spørsmål for feilsøking.

Merknad

 • Når du trekker ut TV-apparatets strømledning og setter den inn igjen, kan det hende at TV-apparatet ikke kan slås på igjen på en stund selv om du trykker på strømknappen på fjernkontrollen eller TV-apparatet. Det er fordi det tar tid å initialisere systemet. Vent omtrent 10 til 20 sekunder før du prøver igjen.
 • Når du ikke kan søke ved bruk av tale, aktiver (Mikrofon)-knappen ved å trykke på HOME-knappen og velge [Innstillinger] — [Fjernkontroller og tilbehør] — [Fjernkontroll].