พิมพ์

การทำความเข้าใจไอคอนต่างๆ บนแถบข้อมูล

เมื่อเปลี่ยนช่อง แถบข้อมูลจะปรากฏขึ้นเป็นระยะเวลาสั้นๆ ไอคอนต่อไปนี้อาจปรากฏขึ้นในแถบข้อมูล

:
บริการข้อมูล (แอพพลิเคชั่นการออกอากาศ)
:
บริการวิทยุ
:
บริการสำหรับสมาชิก/เข้ารหัส
:
มีเสียงหลายภาษาให้เลือกใช้งาน
:
มีคำบรรยายใต้ภาพ
:
มีคำบรรยายใต้ภาพและ/หรือเสียงสำหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยิน
:
อายุขั้นต่ำที่แนะนำสำหรับรายการปัจจุบัน (จาก 3 ถึง 18 ปี)
:
ควบคุมระดับสิทธิการเล่น
:
ล็อคช่องดิจิตอล
:
มีเสียงสำหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
:
มีเสียงคำบรรยายใต้ภาพ
:
มีเสียงแบบหลายช่องเสียง