พิมพ์

การเตรียมแว่นตาสามมิติของท่าน (รุ่น 3D เท่านั้น)

รุ่น 3D มี [การตั้งค่า 3D] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ]

แว่นตาสามมิติมีสองแบบ: พาสซีฟและแอคทีฟ ให้ดูข้อมูลจำเพาะใน คู่มืออ้างอิง เพื่อดูว่าทีวีเครื่องนี้รองรับแว่นตาสามมิติแบบใด

สำหรับแว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟ

ให้ใช้แว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟ หากมีแว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟให้มาพร้อมกับทีวีของท่าน หากไม่มีแว่นตาให้มา ให้ซื้อแว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟ รุ่น TDG-500P ท่านสามารถรับชมภาพ 3D ได้ เพียงแค่ท่านสวมแว่นตาสามมิติแบบพาสซีฟ

แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ

ให้ใช้แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ หากมีแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟให้มาพร้อมกับทีวีของท่าน หากไม่มีแว่นตาให้มา ให้ซื้อแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ รุ่น TDG-BT500A ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนกับทีวีของท่าน ก่อนการใช้แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟเป็นครั้งแรก ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่าง

  1. ถอดแผ่นฉนวนแบตเตอรี่ออก
  2. เปิดทีวี จากนั้นถือแว่นตาไว้ภายในระยะ 50 ซม. จากทีวี
  3. กดปุ่ม/สัญลักษณ์ (เปิดปิดใช้งาน) ที่แว่นตาค้างไว้ 2 วินาที

    แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟจะเปิดขึ้นและเริ่มการลงทะเบียน (ปุ่ม/สัญลักษณ์ (เปิดปิดใช้งาน) กะพริบเป็นสีเขียวและสีเหลือง) เมื่อสิ้นสุดการลงทะเบียน ข้อความจะปรากฏบนหน้าจอ TV นาน 5 วินาที และสัญลักษณ์สว่างเป็นสีเขียวนาน 3 วินาที

    หากการลงทะเบียนล้มเหลว แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ จะปิดทำงานโดยอัตโนมัติ ในกรณีนี้ ให้ทำตามขั้นตอนด้านบนอีกครั้ง

  4. สวม แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ

ในครั้งต่อไป เพียงแค่เปิดแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟ ท่านจะสามารถใช้งานได้ทันที หากต้องการปิด ให้กดปุ่ม/สัญลักษณ์ (เปิดปิดใช้งาน) ที่แว่นตาค้างไว้ 2 วินาที หากต้องการเปิดอีกครั้ง ให้กดปุ่ม/สัญลักษณ์ (เปิดปิดใช้งาน)

คำแนะนำ

  • หากต้องการใช้แว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟกับทีวีเครื่องอื่น ท่านจำเป็นต้องลงทะเบียนแว่นตากับทีวีเครื่องนั้นก่อน ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านบนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 2