พิมพ์

การรับชมทีวีในรูปแบบ 3D (รุ่น 3D เท่านั้น)

รุ่น 3D มี [การตั้งค่า 3D] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ]

ท่านจะได้รับประสบการณ์ความบันเทิงแบบ 3D เช่น เกมส์ 3D และแผ่นบลูเรย์ 3D

หากต้องการรับชมในรูปแบบ 3D ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์ที่รองรับ 3D ผ่านสาย HIGH SPEED HDMI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ HDMI

 1. เตรียมแว่นตาสามมิติ
 2. แสดงเนื้อหา 3D บนหน้าจอทีวี
 3. สวมแว่นตาสามมิติ
  ท่านควรจะสามารถรับชมภาพแบบ 3D ได้ทันที ถ้ามองไม่เห็นเอฟเฟคท์ 3D ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
 4. กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [3D]
 5. เลือกโหมด [การแสดง 3D] เพื่อให้เหมาะกับเนื้อหาที่แสดงอยู่ อาจไม่สามารถเลือก [3D (ซ้าย‑ขวา)]/[3D (บน-ล่าง)] ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาณเข้าหรือฟอร์แมต

คำแนะนำ

 • นอกจากโหมด [การแสดง 3D] แล้ว ท่านยังสามารถใช้ตัวเลือก 3D ต่างๆ ใน [การตั้งค่า 3D] ได้ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การตั้งค่า 3D]

หมายเหตุ

 • เอฟเฟคท์ 3D อาจแสดงออกมาไม่ชัดเจนนัก หากอุณหภูมิในห้องต่ำ
 • หาก [Motionflow] ใน [การปรับภาพ] ตั้งค่าเป็นอย่างอื่นที่ไม่ใช่ [ปิด] การประมวลผลเพื่อ ลดอาการ หน้าจอกะพริบอาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวอย่างลื่นไหลของภาพ ในกรณีนี้ กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [Motionflow] — [ปิด] (สำหรับรุ่นที่รองรับ [Motionflow] เท่านั้น)
  รุ่นที่รองรับ [Motionflow] มี [Motionflow] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เคลื่อนไหว]