พิมพ์

การเล่นเนื้อหาที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

วิธีการบันทึก รายการ ไปยังอุปกรณ์เก็บข้อมูล USB หรือดู รายการ ที่ได้บันทึกไว้ ดูที่ การบันทึก รายการทีวี

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับช่อง USB ของทีวีเพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย, เพลง และไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์

 1. อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB หน้าจอทีวีได้

 1. หากอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับทีวีมีสวิตช์เปิดปิด ให้เปิดสวิตช์
 2. กดปุ่ม HOME เลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู แล้วเลือกรายการที่คุณต้องการรับชมจากรายการแอป
  หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้
  เลือก [อัลบั้ม] เพื่อรับชมภาพถ่าย, [เพลง] เพื่อเล่นเพลง, และ [วิดีโอ] เพื่อเล่นภาพยนตร์
 3. กด ปุ่มและเลือก ชื่ออุปกรณ์ USB จากเมนูที่แสดง
 4. ค้นดูรายการของโฟลเดอร์และไฟล์และเลือกไฟล์ที่ต้องการ
  การเล่นจะเริ่มต้นขึ้น

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

หมายเหตุ

 • ทีวีอาจใช้เวลาครู่หนึ่งในการแสดงภาพถ่ายบางภาพหรือโฟลเดอร์บางโฟลเดอร์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของภาพ, ขนาดไฟล์ และจำนวนของไฟล์ในโฟลเดอร์
 • การแสดงอุปกรณ์ USB อาจใช้เวลาสักพักเนื่องจากทีวีจะต้องเข้าถึงอุปกรณ์ USB ทุกครั้งที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ USB
 • ช่อง USB ทั้งหมดบนทีวีรองรับ USB ความเร็วสูง พอร์ต USB สีน้ำเงินรองรับ SuperSpeed (USB 3.1 Gen 1 หรือ USB 3.0) ไม่รองรับฮับ USB
 • ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ USB ห้ามปิดทีวีหรืออุปกรณ์ USB ห้ามถอดสาย USB และห้ามนำสื่อบันทึกข้อมูลออกหรือใส่ มิฉะนั้น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB อาจเสียหาย
 • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว

คำแนะนำ