พิมพ์

การเล่นเนื้อหาที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

การเชื่อมต่ออุปกรณ์ USB

เชื่อมต่ออุปกรณ์เก็บข้อมูล USB เข้ากับช่อง USB ของทีวีเพื่อเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย, เพลง และไฟล์วิดีโอที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์

 1. อุปกรณ์เก็บข้อมูล USB

เพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB

ท่านสามารถเพลิดเพลินไปกับภาพถ่าย/เพลง/ภาพยนตร์ที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB หน้าจอทีวีได้

 1. หากอุปกรณ์ USB เชื่อมต่อกับทีวีมีสวิตช์เปิดปิด ให้เปิดสวิตช์
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือกรายการที่ต้องการ
  เลือก [อัลบั้ม] เพื่อรับชมภาพถ่าย, [เพลง] เพื่อเล่นเพลง, และ [วิดีโอ] เพื่อเล่นภาพยนตร์
 3. กดปุ่ม และเลือก [โฟลเดอร์] จากเมนูที่แสดง
 4. ค้นดูรายการของโฟลเดอร์และไฟล์และเลือกไฟล์ที่ต้องการ
  การเล่นจะเริ่มต้นขึ้น

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

หมายเหตุ

 • ช่อง USB ทั้งหมดบนทีวีรองรับ USB ความเร็วสูง ช่อง USB สีน้ำเงินจะรองรับ SuperSpeed (USB 3.0) ไม่รองรับฮับ USB
 • ในขณะที่ใช้อุปกรณ์ USB ห้ามปิดทีวีหรืออุปกรณ์ USB ห้ามถอดสาย USB และห้ามนำสื่อบันทึกข้อมูลออกหรือใส่ มิฉะนั้น ข้อมูลที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB อาจเสียหาย
 • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว