พิมพ์

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์และการดูเนื้อหาที่จัดเก็บไว้

การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

ใช้สาย HDMI เพื่อเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้ากับทีวี

  1. คอมพิวเตอร์
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สาย HIGH SPEED HDMI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ HDMI

การตรวจเช็คข้อมูลจำเพาะของสัญญาณวิดีโอ

การรับชมเนื้อหาที่เก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์

หลังจากเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ให้กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือกสัญญาณเข้าที่คอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออยู่

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

หมายเหตุ

  • เพื่อคุณภาพของภาพที่ดีที่สุด เราแนะนำให้ท่านตั้งค่าคอมพิวเตอร์ให้ส่งสัญญาณวิดีโอตามการตั้งค่าที่ระบุใน “ข้อมูลจำเพาะของสัญญาณวิดีโอคอมพิวเตอร์”
  • ภาพอาจไม่ชัดเจนหรือมีลักษณะเป็นรอยเปื้อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานะของการเชื่อมต่อ ในกรณีนี้ ให้เปลี่ยนการตั้งค่าคอมพิวเตอร์และเลือกสัญญาณเข้าอื่นจากรายการ “ข้อมูลจำเพาะของสัญญาณวิดีโอคอมพิวเตอร์”