พิมพ์

การเชื่อมต่อ Subwoofer ไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)

ท่านสามารถใช้อุปกรณ์เสริม Subwoofer ไร้สาย SWF-BR100 เพื่อขยายเสียงทุ้มของทีวีได้

คุณสมบัตินี้จะสามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ
ทีวีที่รองรับ Subwoofer ไร้สายจะแสดง “SWF-BR100” ในส่วนข้อมูลจำเพาะของ คู่มืออ้างอิง

 1. ทรานซิฟเวอร์ไร้สาย
 2. Subwoofer ไร้สาย SWF-BR100
 3. สายสัญญาณเสียง
 1. ต่อสายสัญญาณเสียง (ที่ให้มา) เข้ากับ ทรานซิฟเวอร์ไร้สาย
 2. เชื่อมต่อปลายสายสัญญาณเสียงอีกด้านเข้ากับพอร์ต (ช่องต่อ) AUDIO OUT / ของทีวี
 3. เชื่อมต่อทรานซิฟเวอร์ไร้สายกับช่อง USB ของทีวี
  [หูฟัง/เสียงออก] ถูกตั้งค่าเป็น [Subwoofer] โดยอัตโนมัติ
 4. จัดตำแหน่ง Subwoofer ไร้สาย และเชื่อมต่อเข้ากับสายไฟ AC
  เราแนะนำให้วาง Subwoofer ไร้สายไว้ใกล้กับทีวีมากที่สุด

คำแนะนำ

 • เมื่อถอดทรานซิฟเวอร์ไร้สายออก [หูฟัง/เสียงออก] จะกลับสู่ค่าเดิมโดยอัตโนมัติ
 • สำหรับรายละเอียดของวิธีการปรับตั้ง Subwoofer ไร้สาย ให้ดูคู่มือการใช้งานที่ให้มาด้วยกับ Subwoofer ไร้สาย