พิมพ์

การปรับการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับ Subwoofer ไร้สาย (อุปกรณ์เสริม)

รุ่นที่รองรับ Subwoofer ไร้สายของ Sony มี [พลังงาน Subwoofer ไร้สาย] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [การปรับเสียง]

การตั้งค่าเสียงของ Subwoofer ไร้สายได้รับการตั้งค่าตามค่าที่แนะนำสำหรับทีวีของท่าน ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างเพื่อเปลี่ยนการตั้งค่าให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [เกี่ยวข้องกับโหมดเสียง] — [Subwoofer ไร้สาย]

ตัวเลือกที่สามารถใช้งานได้

[ระดับ Subwoofer ไร้สาย]
ปรับระดับเสียงของ Subwoofer ไร้สาย
[ความถี่ตัด (50-200Hz)]
ปรับความถี่ตัดของ Subwoofer ไร้สาย ความถี่ทั้งหมดที่ต่ำกว่าความถี่ตัดจะส่งสัญญาณไปยัง Subwoofer ไร้สาย
[เฟส]
ตั้งค่าขั้วของเฟส เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน
[การซิงค์ Subwoofer ไร้สาย]
ปรับช่วงเวลาหน่วงของเสียง Subwoofer ไร้สาย หากเสียงที่กำเนิดจาก Subwoofer ไร้สายล่าช้าเกินไป ให้ใช้ [+]; หากเสียงมาเร็วเกินไป ให้ใช้ [-]
[รีเซ็ตการตั้งค่า Subwoofer ไร้สาย]
ยกเลิกการตั้งค่า Subwoofer ไร้สาย กลับเป็นค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าวิธีควบคุมการเปิด/ปิด Subwoofer ไร้สาย

  1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [การปรับเสียง] — [พลังงาน Subwoofer ไร้สาย]