พิมพ์

การปรับการตั้งค่าซิงโครไนซ์ AV

หากเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสียงบลูทูธ อาจมีการหน่วงระหว่างภาพกับเสียงเนื่องจากคุณลักษณะของบลูทูธ ท่านสามารถปรับการหน่วงระหว่างภาพกับเสียงได้ด้วยการตั้งค่า A/V sync (สำหรับรุ่นที่รองรับบลูทูธ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธได้เท่านั้น)

รุ่นที่รองรับบลูทูธ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธได้มี [A/V sync] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง]

 1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [A/V sync] — ตัวเลือกที่ต้องการ

คำแนะนำ

 • ท่านยังสามารถปรับเวลาแสดงภาพและเสียงได้หากเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่กำหนดด้วยสาย HDMI สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับรุ่นที่รองรับ ให้ดูเว็บไซต์ช่วยเหลือ

หมายเหตุ

 • ภาพและเสียงอาจไม่ตรงกันแม้จะตั้งค่า [A/V sync] เป็น [เปิด] หรือ [อัตโนมัติ] ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เสียงบลูทูธที่เชื่อมต่อ
 • การป้องกันไม่ให้ทีวีแสดงหน้าจอสีดำในทันทีหลังจากเปิดทีวีเมื่อเชื่อมต่อกับซาวด์บาร์แบบไร้สาย (บลูทูธ) ให้ตั้งค่า [A/V sync] เป็น [เปิด]
 • หากตั้งค่า [โหมดภาพ] เป็นหนึ่งในตัวเลือกด้านล่างนี้ การกำหนดเวลาแสดงภาพและเสียงจะไม่ถูกปรับแม้จะตั้งค่า [A/V sync] เป็น [อัตโนมัติ]
  • [เกมส์]
  • [กราฟฟิก]
  • [ภาพถ่าย‑ภาพคมเข้ม]
  • [ภาพถ่าย‑ภาพปกติ]
  • [ภาพถ่าย‑เลือกปรับ]
  หากต้องการปรับ [A/V sync] เมื่ออยู่ในโหมดใดๆ เหล่านี้ ให้เลือก [เปิด]
 • อาจรู้สึกว่าการตอบสนองของทีวีขณะเล่นวิดีโอเกมช้าลงเนื่องจากการตั้งค่า [A/V sync] จะเพิ่มการหน่วงเวลาการแสดงภาพ สำหรับเกมที่อาศัยเวลาในการตอบสนอง ท่านไม่ควรใช้อุปกรณ์บลูทูธ แต่ควรใช้ลำโพงทีวีหรือซาวด์บาร์ที่มีการเชื่อมต่อแบบใช้สาย (สาย HDMI/สายดิจิตอลออพติคอล) แทน