พิมพ์

โปรไฟล์บลูทูธที่รองรับ

ทีวีรองรับโปรไฟล์ต่อไปนี้:

  • HID (โปรไฟล์อินเตอร์เฟสอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้)
  • HOGP (โปรไฟล์ HID ผ่าน GATT)
  • A2DP (โปรไฟล์การกระจายเสียงขั้นสูง)*
  • AVRCP (โปรไฟล์การควบคุมการเล่นเพลง/วิดีโอ)*
  • 3DSP (โปรไฟล์ซิงโครไนซ์ 3D)*
  • SPP (โปรไฟล์พอร์ตอนุกรม)

* สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ

A2DP และ AVRCP รุ่นที่รองรับจะมี [A/V sync] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง]