พิมพ์

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธ

การจับคู่ทีวีกับอุปกรณ์บลูทูธ

สำหรับรุ่นที่รองรับบลูทูธ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธ เช่น หูฟังหรือลำโพง ได้เท่านั้น

รุ่นที่รองรับบลูทูธ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธได้มี [A/V sync] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง]

 1. เปิดอุปกรณ์บลูทูธและตั้งค่าในโหมดการจับคู่
  การตั้งค่าอุปกรณ์บลูทูธของท่านในโหมดการจับคู่ ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่า Bluetooth] — [เพิ่มอุปกรณ์] หรือตั้งค่าทีวีในโหมดการจับคู่
  รายการของอุปกรณ์บลูทูธที่สามารถใช้งานได้จะแสดงขึ้น
 3. เลือกอุปกรณ์ที่ต้องการจากรายการ จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำบนหน้าจอ
  หากท่านได้รับการแจ้งให้ป้อนรหัสผ่าน ให้ดูคู่มือการใช้งานของอุปกรณ์นั้น
  หลังจากการจับคู่เสร็จสมบูรณ์ อุปกรณ์จะเชื่อมต่อกับทีวี

การเชื่อมต่ออุปกรณ์บลูทูธที่จับคู่แล้ว

 1. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การตั้งค่า Bluetooth]
 2. เลือกอุปกรณ์ที่จับคู่ไว้แล้วแต่เป็นอุปกรณ์ที่ไม่ได้เชื่อมต่ออยู่จากรายการ
 3. เลือก [เชื่อมต่อ]