พิมพ์

การเชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณ (กล่องรับสัญญาณดาวเทียม/เคเบิล)

เชื่อมต่อกล่องรับสัญญาณ (สายเคเบิล/ช่องรับสัญญาณดาวเทียม) เข้ากับทีวี
เชื่อมต่อกับขั้วของทีวี
สำหรับรายละเอียด ให้ดูที่เพจ การเชื่อมต่อเครื่องเล่นแผ่นบลูเรย์หรือ DVD