พิมพ์

การรับชมรูปภาพที่มีความละเอียดระดับ 4K (รุ่นที่รองรับ 4K เท่านั้น)

ภาพที่มีขนาด 4K หรือมีความละเอียดภาพสูงกว่าสามารถแสดงได้ที่ความละเอียดภาพ 4K (3840×2160) ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่รองรับสัญญาณออก HDMI 4K กับ HDMI IN ของทีวีเพื่อแสดงภาพความละเอียดสูงที่เก็บอยู่ในกล้อง นอกจากนี้ท่านยังสามารถแสดงภาพความละเอียดสูงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อหรือเครือข่ายที่บ้านของท่านได้

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางท้องที่/ประเทศ

 1. กล้องดิจิตอล
 2. กล้องวิดีโอ
 3. อุปกรณ์ USB
 4. อุปกรณ์เครือข่าย

การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ความละเอียดภาพ 4K

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้ากับทีวี
 2. กดปุ่ม HOME เลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู และ จากรายการแอป เลือก [อัลบั้ม] — อุปกรณ์ USB, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฟลเดอร์ที่กำหนดค่าไว้แล้วล่วงหน้าและมีไฟ์ที่จะเล่น — โฟลเดอร์หรือไฟล์จากรายการ หากท่านเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ด้วย
  หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS ใหกดปุ่ม APPS

การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ

 1. เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอที่รองรับสัญญาณออก HDMI กับพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI IN ของทีวีโดยใช้สาย HDMI
 2. กดปุ่ม Input selectซ้ำๆ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 3. ตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นสัญญาณออกแบบ 4K
 4. เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

การรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

ท่านสามารถตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI เป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง] เพื่อรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบที่ปรับปรุง หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ดูที่หน้า การตั้งค่าสำหรับการรับชมรูปภาพที่มีความละเอียดระดับ 4K ในคุณภาพที่สูงขึ้น (รุ่นที่รองรับ 4K เท่านั้น)

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถแสดงภาพ 3D ได้
 • หากท่านเปลี่ยนภาพด้วยการกดปุ่ม / อาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดงภาพ