พิมพ์

การรับชมภาพถ่ายที่ความละเอียดภาพ 4K

ภาพที่มีขนาด 4K หรือมีความละเอียดภาพสูงกว่าสามารถแสดงได้ที่ความละเอียดภาพ 4K (3840×2160) ท่านสามารถเชื่อมต่อกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอที่รองรับสัญญาณออก HDMI 4K กับ HDMI IN ของทีวีเพื่อแสดงภาพความละเอียดสูงที่เก็บอยู่ในกล้อง นอกจากนี้ท่านยังสามารถแสดงภาพความละเอียดสูงที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB ที่เชื่อมต่อหรือเครือข่ายที่บ้านของท่านได้

ฟังก์ชั่นนี้จะสามารถใช้งานได้ในบางท้องที่/ประเทศ

 1. กล้องดิจิตอล
 2. กล้องวิดีโอ
 3. อุปกรณ์ USB
 4. อุปกรณ์เครือข่าย

การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในอุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายที่ความละเอียดภาพ 4K

 1. เชื่อมต่ออุปกรณ์ USB หรืออุปกรณ์เครือข่ายเข้ากับทีวี
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [อัลบั้ม] — อุปกรณ์ USB, เซิร์ฟเวอร์ หรือโฟลเดอร์ที่ตั้งไว้ซึ่งมีไฟล์ที่ต้องการเล่น — โฟลเดอร์หรือไฟล์จากรายการ
  หากท่านเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ด้วย

การรับชมภาพที่เก็บอยู่ในกล้องดิจิตอล/กล้องวิดีโอ

 1. เชื่อมต่อกล้องดิจิตอลหรือกล้องวิดีโอที่รองรับสัญญาณออก HDMI กับพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI IN ของทีวีโดยใช้สาย HDMI
 2. กดปุ่ม ซ้ำๆ เพื่อเลือกอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่
 3. ตั้งค่าอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่เป็นสัญญาณออกแบบ 4K
 4. เริ่มเล่นอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

การรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

ท่านสามารถตั้งค่า รูปแบบสัญญาณ HDMI เป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง] เพื่อรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับ รูปแบบที่ปรับปรุง หรือการเปลี่ยนการตั้งค่า ให้ดูที่หน้า การตั้งค่าสำหรับการรับชมภาพที่ความละเอียดภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูงกว่า

หมายเหตุ

 • ไม่สามารถแสดงภาพ 3D ได้
 • หากท่านเปลี่ยนภาพด้วยการกดปุ่ม / อาจใช้เวลาสักครู่ในการแสดงภาพ