พิมพ์

การตั้งค่าสำหรับการรับชมรูปภาพที่มีความละเอียดระดับ 4K ในคุณภาพที่สูงขึ้น (รุ่นที่รองรับ 4K เท่านั้น)

เมื่อท่านจะแสดงภาพที่เป็นรูปแบบ 4K คุณภาพสูงด้วยสัญญาณเข้า HDMI ให้ตั้งค่า [รูปแบบสัญญาณ HDMI] ใน [ช่องต่อเข้า]

รูปแบบสัญญาณ HDMI

การเปลี่ยนการตั้งค่ารูปแบบสัญญาณ HDMI กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [ช่องต่อเข้า] — [รูปแบบสัญญาณ HDMI]

รูปแบบมาตรฐาน
รูปแบบ HDMI มาตรฐาน*1 สำหรับใช้งานทั่วไป
รูปแบบที่ปรับปรุง (HDMI IN 2/3 เท่านั้น)
รูปแบบ HDMI คุณภาพสูง*1*2 ตั้งค่าเมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น

*1 รวม HDR (รุ่น HDR เท่านั้น) รุ่น HDR มี [โหมด HDR] ใน [การตั้งค่า] — [ตั้งค่าภาพ] — [การปรับภาพ] — [การตั้งค่าขั้นสูง] — [ตัวเลือกวิดีโอ]
*2 4K 60p 4:2:0 10บิต, 4:4:4, 4:2:2 ฯลฯ

หมายเหตุ

  • เมื่อใช้งาน [รูปแบบที่ปรับปรุง] ภาพและเสียงอาจถูกส่งออกมาไม่ถูกต้อง ในกรณีนี้ ให้เชื่อมต่ออุปกรณ์เข้ากับ HDMI IN ที่อยู่ใน [รูปแบบมาตรฐาน] หรือเปลี่ยนรูปแบบสัญญาณ HDMI ของ HDMI IN เป็น [รูปแบบมาตรฐาน]
  • ตั้งค่าเป็น [รูปแบบที่ปรับปรุง] เมื่อใช้กับอุปกรณ์ที่รองรับเท่านั้น
  • เมื่อท่านรับชมภาพ 4K ที่มีคุณภาพสูง ต้องใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่รองรับความเร็ว 18 Gbps สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่รองรับความเร็ว 18 Gbps ให้ดูข้อมูลจำเพาะของสายนั้นๆ
  • ในบางรุ่น รูปแบบสัญญาณ HDMI ของ HDMI IN 2 และ 3 จะเปลี่ยนพร้อมกัน