พิมพ์

การเล่นเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์

ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหา (ไฟล์รูปภาพ/เพลง/วิดีโอ) ที่เก็บไว้ในอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่ในห้องอื่น ถ้าท่านเชื่อมต่อ TV เข้ากับเครือข่ายภายในบ้านผ่านทางเราเตอร์

 1. คอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์)
 2. เร้าท์เตอร์
 3. โมเด็ม
 4. อินเทอร์เน็ต
 1. เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านของท่าน
 2. กดปุ่ม HOME แล้วเลือก (ไอคอน แอป) จากโฮมเมนู จากนั้นเลือก [อัลบั้ม], [วิดีโอ] หรือ [เพลง] รายการจากแอป
  หากรีโมทคอนโทรลที่ให้มานั้นมีปุ่ม APPS คุณสามารถกดปุ่ม APPS เพื่อให้แสดงรายการแอปได้
 3. กด ปุ่มและเลือก ชื่อเซิร์ฟเวอร์ จากเมนูที่แสดง
 4. เลือกโฟลเดอร์หรือไฟล์ที่จะเล่นจากรายการ
  หากท่านเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ
  การเล่นจะเริ่มต้นขึ้น

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

หมายเหตุ

 • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว