พิมพ์

การเล่นเนื้อหาจากคอมพิวเตอร์

หากท่านเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านผ่านเร้าท์เตอร์ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับเนื้อหา (ไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอ) ที่จัดเก็บอยู่บนอุปกรณ์เครือข่ายที่อยู่คนละห้องได้

 1. คอมพิวเตอร์ (เซิร์ฟเวอร์)
 2. เร้าท์เตอร์
 3. โมเด็ม
 4. อินเตอร์เน็ต
 1. เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านของท่าน
 2. กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [อัลบั้ม], [วิดีโอ] หรือ [เพลง] — เซิร์ฟเวอร์ที่มีไฟล์ที่ต้องการเล่น — โฟลเดอร์หรือไฟล์จากรายการ
  หากท่านเลือกโฟลเดอร์ ให้เลือกไฟล์ที่ต้องการ
  การเล่นจะเริ่มต้นขึ้น

การตรวจสอบฟอร์แมตของไฟล์ที่สนับสนุน

หมายเหตุ

 • การเล่นอาจไม่สามารถทำได้แม้ไฟล์จะอยู่ในฟอร์แมตที่สนับสนุนก็ตาม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับไฟล์ดังกล่าว