พิมพ์

การเล่นเนื้อหาจากเซิร์ฟเวอร์สื่อข้อมูล

หากท่านเชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านผ่านเร้าท์เตอร์ ท่านสามารถเล่นไฟล์ภาพถ่าย/เพลง/วิดีโอที่อยู่ในอุปกรณ์ควบคุม (เช่น กล้องดิจิตอล) บนหน้าจอทีวีได้โดยการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าวโดยตรง อุปกรณ์ควบคุมดังกล่าวควรสนับสนุนการ renderer

  1. กล้องดิจิตอล (อุปกรณ์ควบคุม)
  2. เร้าท์เตอร์
  3. โมเด็ม
  4. อินเตอร์เน็ต
  1. เชื่อมต่อทีวีกับเครือข่ายที่บ้านของท่าน
  2. ใช้งานอุปกรณ์ควบคุมเพื่อเริ่มเล่นเนื้อหาบนหน้าจอทีวี