พิมพ์

ท่านกังวลเกี่ยวกับอาการภาพค้างบนหน้าจอ (เฉพาะรุ่นที่ติดตั้งจอแสดงผล OLED)

หากภาพเดิมปรากฏซ้ำๆ หรือปรากฏเป็นเวลานาน แสดงว่าอาจเกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอ

เพื่อลดอาการภาพค้างบนหน้าจอ เราแนะนำให้ท่านปิดทีวีตามปกติโดยการกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี

หมายเหตุ

  • ทำการรีเฟรชจอภาพด้วยตนเองเฉพาะเมื่ออาการภาพค้างบนหน้าจอสังเกตเห็นได้ชัดเท่านั้น โดยควรทำเพียงปีละครั้ง หลีกเลี่ยงการทำมากกว่าปีละครั้ง เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่ออายุการใช้งานของจอแสดงผลได้
  • ภาพที่มีนาฬิกาและ สีสัน สดใสทำให้เกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอได้ง่าย หลีกเลี่ยงการแสดงภาพลักษณะนี้เป็นเวลานาน มิฉะนั้นอาจเกิดอาการภาพค้างบนหน้าจอได้