พิมพ์

ไม่มีเสียงแต่ภาพคมชัด

  • ตรวจสอบที่ปุ่มปรับระดับเสียง
  • กดปุ่ม Mutingหรือ Volume+ เพื่อยกเลิกการปิดเสียง
  • กดปุ่ม ACTION MENU จากนั้นเลือก [ลำโพง] — [ลำโพงทีวี]
    หากตั้งค่าเป็น [เครื่องเสียง] ลำโพงทีวีจะมีเฉพาะคีย์โทนหรือเสียงระบบเท่านั้น
  • ถอดหูฟังออก