พิมพ์

ท่านต้องการส่งเสียงออกจากทั้งหูฟัง/อุปกรณ์เสียงบลูทูธ/ระบบเสียง และลำโพงทีวี

หากต้องการส่งเสียงออกจากทั้งหูฟัง/อุปกรณ์เสียงบลูทูธและลำโพงทีวี

สามารถส่งออกเสียงจากหูฟังหรืออุปกรณ์เสียงบลูทูธและลำโพงทีวีได้โดยการตั้งค่าต่อไปนี้ ทว่าวิธีการตั้งค่าจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าทีวีดังกล่าวเป็นรุ่นที่รองรับ A2DP หรือไม่

รุ่นที่รองรับ A2DP ที่สามารถใช้อุปกรณ์เสียงบลูทูธได้จะมีคำสั่ง [A/V sync] ใน [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง]

หากทีวีไม่ใช่รุ่นที่รองรับ A2DP

  • กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [เฮดโฟนเชื่อมต่อลำโพง] — [ปิด] เพื่อส่งออกเสียงจากทั้งอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับสายแจ๊คหูฟังและลำโพงทีวี

อุปกรณ์เสียงบลูทูธ เช่น หูฟังบลูทูธ ไม่สามารถใช้ได้

หากทีวีเป็นรุ่นที่รองรับ A2DP

  • กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [เสียงไปยังทั้งลำโพงทีวีและอุปกรณ์อื่นๆ] เพื่อเปิดใช้งานและส่งออกเสียงจากทั้งอุปกรณ์ที่ต่อเข้ากับสายแจ๊คหูฟังหรือหูฟังบลูทูธและลำโพงทีวี

เพื่อส่งเสียงจากทั้งระบบเสียงที่เชื่อมต่อผ่าน ARC และลำโพงทีวี

เสียงสามารถออกจากทั้งระบบเสียงที่เชื่อมต่อกับทีวีและลำโพงทีวีได้ในเวลาเดียวกันโดยปฏิบัติตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

  • เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสายดิจิตอลออพติคอล
  • ตั้งค่า [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] กับ [PCM]

สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อสายเคเบิลแบบดิจิตอลโปรดดูที่หน้า การเชื่อมต่อเครื่องเสียง