พิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

ดูภาพประกอบด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียง เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์ หลังจากสิ้นสุดการเชื่อมต่อ ให้ปรับการตั้งค่าเสียงเพื่อเล่นเสียงทีวีผ่านเครื่องเสียง (ให้ดูลิ้งก์หัวข้อที่เกี่ยวข้องที่ด้านล่างของหน้านี้)

การเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่รองรับ ARC โดยใช้สาย HDMI

หากเครื่องเสียงของท่านมีพอร์ตส่งออก (ช่องต่อ) HDMI ท่านสามารถเชื่อมต่อทีวีกับเครื่องเสียงของท่านโดยใช้สาย HDMI ได้

 1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
 2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

* ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ใช้สาย HIGH SPEED HDMI ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งมีโลโก้ HDMI

คำแนะนำ

 • เมื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียงดิจิตอลที่รองรับ BRAVIA Sync ที่มีเทคโนโลยี Audio Return Channel (ARC) ให้เชื่อมต่อเข้ากับพอร์ต (ช่องต่อ) HDMI IN ที่มีเครื่องหมายARC” ด้วยสาย HDMI อย่างไรก็ตาม หากเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่ไม่รองรับ BRAVIA Sync หรือไม่รองรับ Audio Return Channel ท่านต้องเชื่อมต่อทีวีเข้ากับเครื่องเสียงโดยใช้พอร์ต (ช่องต่อ) DIGITAL AUDIO OUT (OPTICAL) ด้วย
 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นและการตั้งค่าในคู่มือการใช้งานของเครื่องเสียง หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]

หมายเหตุ

 • ตำแหน่งของพอร์ต HDMI ที่รองรับ ARC จะแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรุ่น ให้ดู คู่มืออ้างอิง

การเชื่อมต่อเครื่องเสียงที่ไม่รองรับ ARC สายสัญญาณเสียงออพติคอล

ท่านสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีเข้ากับเครื่องเสียงโดยใช้สายสัญญาณเสียงออพติคอลได้

 1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
 2. สายสัญญาณเสียงออพติคอล (ไม่ให้มาด้วย)

คำแนะนำ

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นและการตั้งค่าในคู่มือการใช้งานของเครื่องเสียง หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]

การเชื่อมต่อเครื่องเสียงโดยใช้สายสัญญาณเสียง

ท่านสามารถเชื่อมต่อสัญญาณเสียงออกของทีวีเข้ากับเครื่องเสียงโดยใช้สายเคเบิลสำหรับแปลงสัญญาณสเตอริโอออกเป็น RCA อนาล็อก

 1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
 2. สายสัญญาณเสียง (ไม่ให้มาด้วย)

คำแนะนำ

 • ดูรายละเอียดเกี่ยวกับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่นและการตั้งค่าในคู่มือการใช้งานของเครื่องเสียง หากเครื่องเสียงไม่รองรับ Dolby Digital หรือ DTS ให้ตั้งค่า [การตั้งค่า] — [การปรับเสียง] — [ช่องต่อออกของสัญญาณเสียงดิจิตอล] เป็น [PCM]