พิมพ์

การเชื่อมต่อเครื่องเสียง

ดูภาพประกอบด้านล่างเพื่อเชื่อมต่อเครื่องเสียง เช่น AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์

หมายเหตุ

 • สามารถใช้งานได้ในบางรุ่น/ท้องที่/ประเทศ

การเชื่อมต่อ HDMI (รองรับ ARC)

 1. เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสาย HDMI
  เชื่อมต่อกับขั้วต่ออินพุต HDMI ของ TV ที่มีข้อความ “ARC
  1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  2. สาย HDMI (ไม่ให้มาด้วย)*

  * เราขอแนะนำให้ใช้ Premium High Speed HDMI Cable(s) ที่ได้รับอนุญาต ซึ่งมีโลโก้ HDMI ปรากฏอยู่

 2. การปรับเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อสายดิจิตอลออพติคอล

 1. เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสายดิจิตอลออพติคอล
  เชื่อมต่อเข้ากับช่องอินพุตดิจิตอลออพติคอลของเครื่องเสียง

  1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  2. สายสัญญาณเสียงออพติคอล (ไม่ให้มาด้วย)
 2. การปรับเครื่องเสียง

การเชื่อมต่อสายสัญญาณเสียง

 1. เชื่อมต่อ TV และเครื่องเสียงด้วยสายเคเบิลสำหรับแปลงสัญญาณสเตอริโอออกเป็น RCA อนาล็อก
  เชื่อมต่อเข้ากับช่องอินพุตเสียงของเครื่องเสียง
  1. AV รีซีฟเวอร์หรือซาวด์บาร์
  2. สายสัญญาณเสียง (ไม่ให้มาด้วย)
 2. การปรับเครื่องเสียง

คำแนะนำ