พิมพ์

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

ให้ตรวจสอบว่าทีวีทำงานตามปกติหรือไม่

ให้ตรวจสอบว่ารีโมทคอนโทรลทำงานได้ตามปกติหรือไม่

 • หันรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบริเวณด้านหน้าของทีวี
 • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บริเวณเซ็นเซอร์รีโมท
 • แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อาจรบกวนการทำงานของรีโมทคอนโทรล ทดลองปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของแบตเตอรี่ตรงกับสัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ในช่องบรรจุแบตเตอรี่
 • แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ำ ถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
  • แบบเลื่อน
  • แบบกด-ปล่อย

การรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

หากรีโมทคอนโทรลทำงานไม่ถูกต้องเนื่องจากหน้าสัมผัสของแบตเตอรี่ไม่ดีหรือมีไฟฟ้าสถิตย์ อาจสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทำการรีเซ็ตรีโมทคอนโทรล

 1. ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล
 2. กดปุ่มเปิด/ปิดของรีโมทคอนโทรลประมาณสามวินาที
 3. ใส่แบตเตอรี่ใหม่ลงในรีโมทคอนโทรล

หากปัญหายังคงอยู่ โปรดดูที่หน้า หากจำเป็นต้องตั้งค่าทีวีใหม่ทั้งหมด (เปิดใหม่อีกครั้ง) และ คำถามที่ถูกถามบ่อยสำหรับการแก้ไขปัญหา

หมายเหตุ

 • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กทีวีอีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิดทีวีได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี เนื่องจากการ เริ่มต้น ระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง
 • เมื่อท่านไม่สามารถค้นหาโดยใช้เสียงของท่าน ให้เปิดใช้งาน ปุ่มโดยการกดปุ่ม HOME และเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมทสั่งงานด้วยเสียง]