พิมพ์

รีโมทคอนโทรลไม่ทำงาน

 • กดปุ่มบนทีวีเพื่อตรวจดูว่าปัญหาดังกล่าวเป็นที่รีโมทคอนโทรลหรือไม่
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทิศทางของแบตเตอรี่ตรงกับสัญลักษณ์บวก (+) และลบ (-) ในช่องบรรจุแบตเตอรี่
 • แบตเตอรี่อาจมีพลังงานต่ำ ถอดฝาครอบรีโมทคอนโทรลออกและเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่
  • แบบเลื่อน
  • แบบกด-ปล่อย
 • หน้าสัมผัสระหว่างแบตเตอรี่กับรีโมทคอนโทรลอาจมีสภาพไม่ดี ถอดแบตเตอรี่ออก จากนั้นใส่แบตเตอรี่กลับเข้าไปใหม่อีกครั้ง
 • หันรีโมทคอนโทรลไปที่เซ็นเซอร์รีโมทคอนโทรลบริเวณด้านหน้าของทีวี
 • ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งกีดขวางอยู่ที่บริเวณเซ็นเซอร์รีโมท
 • แสงจากหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์อาจรบกวนการทำงานของรีโมทคอนโทรล ทดลองปิดหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์
 • เมื่อท่านถอดปลั๊กและเสียบปลั๊กทีวีอีกครั้ง ท่านอาจไม่สามารถเปิดทีวีได้ชั่วขณะแม้ว่าท่านจะกดปุ่มเปิดปิดบนรีโมทคอนโทรลหรือทีวี เนื่องจากการ เริ่มต้น ระบบจำเป็นต้องใช้เวลาครู่หนึ่ง รอเป็นเวลา 10 ถึง 20 วินาที จากนั้นให้ทดลองอีกครั้ง
 • เมื่อรีโมทคอนโทรลไม่รับรู้ เสียงของท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าปุ่ม บนรีโมทคอนโทรลมีการทำงานอยู่ด้วยปุ่ม หรือลงทะเบียนรีโมทคอนโทรลด้วยปุ่ม กับทีวีของท่าน เพื่อยืนยันการตั้งค่าเหล่านี้ กดปุ่ม HOME จากนั้นเลือก [การตั้งค่า] — [รีโมทสั่งงานด้วยเสียง] ปุ่ม อาจไม่สามารถใช้งานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรีโมทคอนโทรลที่ท่านได้มา