พิมพ์

ไฟ LED บนแว่นตาสามมิติแบบแอคทีฟกะพริบ (รุ่น 3D เท่านั้น)

  • สว่างขึ้น 3 วินาที: แสดงให้ทราบเมื่อเปิดแว่นตา
  • กะพริบทุก 2 วินาที: แสดงว่าเปิดแว่นตาแล้ว
  • กะพริบ 3 ครั้ง: แสดงว่าได้ปิดแว่นตาแล้ว
  • กะพริบเป็นสีเขียวและสีเหลืองสลับกัน: แสดงว่าแว่นตาได้เริ่มการลงทะเบียน
  • กะพริบ 3 ครั้งทุก 2 วินาที: แสดงว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมด เปลี่ยนแบตเตอรี่