พิมพ์

ไฟ LED ส่องสว่างสว่างขึ้นในบางครั้ง

ไฟ LED ส่องสว่างจะสว่างขึ้นในเวลาต่างๆ เช่น ในระหว่างการอัพเดทซอฟต์แวร์ หรือการบันทึกทีวี

ให้ดู ไฟ LED ส่องสว่าง สำหรับรายละเอียด