พิมพ์

ไฟ LED ส่องสว่างสว่างขึ้นในบางครั้ง

ไฟ LED ส่องสว่างจะสว่างขึ้นในเวลาต่างๆ เช่น ในระหว่างการอัพเดทซอฟต์แวร์ หรือการบันทึกทีวี

ให้ดู วิธีที่ทำให้ไฟ illumination LED สว่างขึ้น สำหรับรายละเอียด