Tisk

Nabídka Home

Obrazovka, která se otevře po stisknutí tlačítka HOME na dálkovém ovládání, se nazývá nabídka Home. Pomocí nabídky Home můžete vyhledávat obsah a vybírat doporučený obsah, aplikace a nastavení.

Image of the Home Menu screen. There are five areas labeled A through E starting from the top.

Vyhledávání, oznámení, zadávání, časovače a nastavení (A)

(Mikrofon) / (Klávesnice na obrazovce):
Pomocí mikrofonu na dálkovém ovládání nebo klávesnice na obrazovce televizoru můžete zadávat klíčová slova a hledat různý obsah.
Informace o hlasovém vyhledávání najdete na stránce Hlasové vyhledávání.
(Oznámení):
Zobrazí se, když se objeví oznámení, například při problému s připojením. Číslo označuje počet oznámení.
(Vstupy):
Přepne vstupní zařízení připojené k televizoru.
(Časovače):
Umožňuje konfigurovat nastavení [Časovač zapnutí] a [Časovač vypnutí].
Podrobnosti zjistíte na stránce Nastavení časovače.
(Nastavení):
Umožňuje konfigurovat různá nastavení týkající se televizoru.
Podrobnosti zjistíte na stránce Nastavení.

Aplikace (B)

Můžete zobrazit své oblíbené aplikace.

  • Když vyberete možnost [Aplikace], zobrazí se seznam nainstalovaných aplikací.
  • Chcete-li přidat aplikaci mezi oblíbené aplikace, vyberte možnost [Přidat aplikaci do oblíbených].
  • Jestliže vyberete přidanou aplikaci a stisknete a přidržíte tlačítko (Zadat) na dálkovém ovládání, můžete změnit pořadí řazení nebo odebrat oblíbenou aplikaci.
  • Když vyberete aplikaci televizoru, můžete sledovat různá televizní vysílání nebo obsah z externího vstupu.

Čeká na vás (C)

V závislosti na obsahu zobrazí obsah, který můžete sledovat potom.

Poznámka

  • Pokud není k dispozici žádný příslušný obsah, [Čeká na vás] se nemusí zobrazit.

Kanály (D)

Řádky pod položkou Aplikace (B) se nazývají „kanály“. Zde můžete sledovat doporučený obsah ze služeb streamování videa.

Rada

  • [TV] zobrazuje historii nedávno sledovaných kanálů.
  • Do položky Čeká na vás můžete přidat obsah tak, že zvolíte obsah libovolného kanálu a potom přidržíte tlačítko (Zadat) na dálkovém ovládání.
  • Některé kanály v části „Kanály (D)“ můžete přesunout v nabídce Home. Pomocí tlačítek (Nahoru) / (Dolů) vyberte kulatou ikonu řádku, který chcete posunout, a stiskněte tlačítko (Vlevo) (nebo (Vpravo) v závislosti na zvoleném jazyce menu televizoru) pro posunutí řádku nahoru nebo dolů stisknutím tlačítek (Nahoru) / (Dolů).

Přizpůsobit kanály (E)

Položka [Přizpůsobit kanály] slouží k zobrazení nebo skrytí vybraných kanálů.

Rada