Tulosta

USB-kiintolevylaitteen rekisteröinti (vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)

USB-kiintolevylle tallentavilla malleilla on [Tallennuslaitteen asetukset] kohdassa [Asetukset] — [Television katselu].

Kun liität ja rekisteröit USB-kiintolevylaitteen televisioon, voit tallentaa digitaalisia lähetyksiä.

Liitä USB-kiintolevylaite television USB-porttiin, joka on merkitty ”HDD REC” (jos on olemassa sininen USB-portti, tämä portti tukee kiintolevytaltiointia).

Huomautus

 • Tämä toiminto on käytettävissä vain muutamissa malleissa Euroopassa, Australiassa ja Uudessa-Seelannissa.
Illustration of the connection method
 1. USB-kiintolevylaite
 2. USB-kaapeli (lisävaruste)
 1. Liitä USB-kiintolevylaite television USB3-porttiin (sininen), jossa on merkintä ”HDD REC”.
 2. Kytke USB-kiintolevylaitteeseen virta.
 3. Odota, kunnes näyttö [USB-asema yhdistetty] tulee esiin.
 4. Valitse [Rekisteröi tallennusta varten].
 5. Rekisteröi USB-kiintolevylaite näytön ohjeiden mukaisesti.

Huomautus

 • Jos viesti ”USB HDD:tä ei löydy tallennusta varten” tulee näkyviin rekisteröinnin vaiheessa 4, noudata viestin ohjeita ja tarkista, että taltioiva USB-kiintolevy on liitetty USB3-porttiin (sininen).
  Jos taltioivaa USB-kiintolevylaitetta ei tunnisteta sittenkään, kun olet tarkistanut liitännän, USB-kiintolevylaite on rekisteröitävä uudelleen, koska se on jo rekisteröity muuhun tarkoitukseen kuin taltiointiin käytettävänä laitteena ([Laitteen tallennustila]). Katso lisätietoja USB-kiintolevylaitteen rekisteröinnistä uudelleen taltiointiin kohdasta ”USB-kiintolevylaitetta ei voi rekisteröidä. (Vain USB-kiintolevylaitteella varustetut taltioivat mallit)”.

Vinkki

 • Voit myös rekisteröidä USB-kiintolevylaitteen televisiolle valitsemalla [Asetukset] — [Television katselu] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD-rekisteröinti].

USB-kiintolevylaitteen rekisteröinnin poisto

 1. Paina HOME-painiketta, valitse sitten [Asetukset] — [Television katselu] — [Tallennuslaitteen asetukset] — [HDD-rekisteröinnin poisto] — laite, jonka rekisteröinti poistetaan.