Spausdinti

Turinio iš medijos serverio atkūrimas

Skaitmeniniame fotoaparate (valdymo įrenginyje) esančias nuotraukas, muziką ar vaizdo įrašus televizoriuje galite leisti tiesiogiai valdydami valdymo įrenginį, jei televizorių prie namų tinklo prijungėte naudodami maršruto parinktuvą. Valdymo įrenginys taip pat turėtų būti suderinamas su atkūrimo įtaisu.

Illustration of the connection method
  1. Skaitmeninis fotoaparatas (valdymo įrenginys)
  2. Maršruto parinktuvas
  3. Modemas
  4. Internetas
  1. Prijunkite televizorių prie namų tinklo.
  2. Norėdami pradėti turinio atkūrimą televizoriuje, naudokite valdymo įrenginio valdymo įtaisus.