Spausdinti

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Prijungimas prie tinklo LAN kabeliu

Laidinis LAN ryšys leidžia pasiekti internetą ir namų tinklą.

Būtinai prisijunkite prie interneto arba namų tinklo naudodami maršruto parinktuvą.

Patarimas

  • Jei naudojate modemą su maršruto parinktuvo funkcijomis, atskiro maršruto parinktuvo paruošti nebereikia. Informacijos apie modemo specifikacijas kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
Illustration of the connection method
  1. LAN kabelis
  2. Kompiuteris
  3. Maršruto parinktuvas
  4. Modemas
  5. Internetas
  1. Nustatykite LAN maršruto parinktuvą.
    Jei reikia išsamios informacijos, žr. LAN maršruto parinktuvo instrukciją arba kreipkitės į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).

Pastaba

  • Būtini tinklo nustatymai gali skirtis atsižvelgiant į interneto paslaugų teikėją ar maršruto parinktuvą. Daugiau informacijos ieškokite instrukcijose, kurias pateikė interneto paslaugų teikėjas, arba instrukcijose, kurias gavote su maršruto parinktuvu. Taip pat galite kreiptis į tinklą įdiegusį asmenį (tinklo administratorių).