Skriv ut

Motta satellittsendinger (kun satellittkompatible modeller)

Satellittkompatible modeller har [Satellitt-innstilling] i [Innstillinger] [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling].

Hvis du har montert en parabolantenne, kan du vise satellittsendinger ved å konfigurere mottakerinnstillingene. Se beskrivelsene nedenfor for å få hjelp til å bestemme hvilken type installasjon og stille inn parabolantennen.

  1. Trykk på HOME-knappen, og velg deretter [Innstillinger] — [TV-titting] — [Kanaler] — [Kanaloppsett] — [Digital innstilling] — [Satellitt-innstilling] — [Digitalt satellittsøk].

Tilgjengelige alternativer

[Antennekonfigurasjon]
Velger typen satellittinstallasjon.
Din satellittinstallasjonstype kan være enkeltkabeldistribusjon, fast antenne eller DiSEqC.
Enkeltkabeldistribusjon muliggjør levering av programmer til flere mottakere over en enkelt koaksial kabel. Hver mottaker er allokert ett bruker-'bånd'.
DiSEqC-installasjoner lar deg kople deg opp til flere parabolantenner eller LNB-er hvis du har dem. Du kan velge mellom dem ved bruk av TV-fjernkontrollen.
Fast antenne er vanligvis den enkleste installasjonstypen, der det er bare én parabolantenne og LNB.
[Bånd]
Konfigurerer antall brukerbånd allokert til TV-apparatet eller mottakeren.
[Frekvens for bånd]
Justerer frekvensen til brukerbånd allokert til TV-apparatet eller mottakeren.
[Generell satellitt]/[Annen (Generell satellitt)]
Søker for satellittjenester basert på en gruppe med generelle innstillinger. Innstillingene som vises kan variere avhengig av modellen.
[DiSEqC kontroll]
Konfigurerer innstillingene for styring av ekstra satellittutstyr, som for eksempel satellittvalgbrytere.
[Kanalsøktype]
[Fullt kanalsøk]: Skanner alle tilgjengelige satellittfrekvenser.
[Nettverksbasert kanalsøk]: Skanner på grunnlag av forhåndsdefinerte nettverksparametre. Hvis tjenester mangler etter utført [Nettverksbasert kanalsøk], kan du prøve [Fullt kanalsøk].
[Manuelt kanalsøk]: Lar deg angi skannefrekvensen og andre transponderparametre.